Πέμπτη 19.07.18 Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 
Forum | Download area | Erasmus | Χρήσιμες συνδέσεις | Επικοινωνία | Αρχική Σελίδα
Εισαγωγή στο ΠΜΣ
Οδηγός σπουδών
Mαθήματα
Διπλωματικές εργασίες
Επιστημονικές δημοσιεύσεις & Ανακοινώσεις
Συνέδρια & Ημερίδες
Ανακοινώσεις συνεδρίων
Πίνακας ανακοινώσεων
Πρόγραμμα ακαδημαϊκού έτους
Έρευνα - Βιβλιοθήκες - Εργαστήρια
Φοιτητές - τριες
Διδάσκοντες - ουσες
Webmail


 

ΣΥΝΕΔΡΙΑ & ΗΜΕΡΙΔΕΣ


Πανελλήνιο Συνέδριο «Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Υλικό: Ζητήματα δημιουργίας, διδακτικής χρήσης και αξιολόγησης»,
Βόλος 6 και 7 Απριλίου 2006

photo gallery video gallery 

Στο πλαίσιο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Σύγχρονα Περιβάλλοντα Μάθησης και Παραγωγή Διδακτικού Υλικού» του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας οργανώθηκε Πανελλήνιο Συνέδριο με τίτλο «Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Υλικό: ζητήματα δημιουργίας, διδακτικής αξιοποίησης και αξιολόγησης», το οποίο πραγματοποιήθηκε στο Βόλο στις 6 και 7 Απριλίου 2006, στο παραλιακό συγκρότημα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Το Συνέδριο συν-διοργανώθηκε από το Π.Τ.Δ.Ε. του Π.Θ. και την Ελληνική Επιστημονική Ένωση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση (Ε.Τ.Π.Ε.), σε συνεργασία με τα Παιδαγωγικά Τμήματα Προσχολικής Εκπαίδευσης (Π.Τ.Π.Ε.) και Ειδικής Αγωγής (Π.Τ.Ε.Α.) του Π.Θ. και απευθύνθηκε σε ειδικούς επιστήμονες και εκπαιδευτικούς διαφόρων ειδικοτήτων και βαθμίδων της εκπαίδευσης.

Η Επιστημονική Επιτροπή του Συνεδρίου κάλεσε κάθε ενδιαφερόμενο/-η να υποβάλλει εργασίες σχετικές με ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό το οποίο σχεδιάζεται με βάση διάφορες θεωρητικές προσεγγίσεις (εποικοδομητισμός, συνεργατική μάθηση, κλπ.) και μπορεί να αξιοποιηθεί σε μια ποικιλία περιβαλλόντων που είναι τεχνολογικά εμπλουτισμένα με Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας. Το ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό μπορεί να καλύπτει ποικίλες εκπαιδευτικές ανάγκες διδασκαλίας και μάθησης στις διάφορες βαθμίδες της εκπαίδευσης (προσχολική, πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια, τριτοβάθμια), στη δια βίου εκπαίδευση, στην ειδική αγωγή, στη διαπολιτισμική εκπαίδευση, κλπ.

Ειδικότερα, οι εργασίες αφορούσαν σε:
  1. Τεχνικά θέματα σχετικά με τη σχεδίαση, υλοποίηση, αξιολόγηση, συντήρηση, επικαιροποίηση, διαχείριση και επαναχρησιμοποίηση ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού
  2. Θέματα διδακτικής σχεδίασης και ανάπτυξης ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού, ανάπτυξης εκπαιδευτικών σεναρίων, σχεδίασης μαθησιακών δραστηριοτήτων, διδακτικής αξιοποίησης και εφαρμογής ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού στην τάξη και αξιολόγησης μαθησιακών αποτελεσμάτων.

Οι εργασίες που παρουσιάστηκαν είχαν τη μορφή πλήρους ή εκτενούς ανακοίνωσης (εργασίες με θεωρητικό χαρακτήρα ή χαρακτήρα εμπειρικής έρευνας σε ώριμο στάδιο εξέλιξης), σύντομης ανακοίνωσης (εργασίες με θεωρητικό ή εμπειρικό χαρακτήρα σε πρώιμο στάδιο εξέλιξης), παρουσίασης αφίσας (poster) ή επίδειξης ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού, ή συνεδρίας εργασίας (workshop), όπου συζητήθηκαν θέματα ειδικού ενδιαφέροντος από ομάδες 5-6 ατόμων.

Στόχοι

Ένας σημαντικός στόχος του Συνεδρίου ήταν να προκαλέσει μια ουσιαστική και σε βάθος συζήτηση για θέματα που αφορούν στο ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό, το οποίο όλο και περισσότερο χρησιμοποιείται στην εκπαίδευση, και το οποίο προσεγγίζεται από διαφορετική οπτική γωνία από επιστήμονες που προέρχονται από το χώρο της Πληροφορικής και από το χώρο της Διδακτικής των διαφόρων Επιστημών. Φιλοδοξία του Συνεδρίου ήταν να φέρει πιο κοντά επιστήμονες από τους χώρους αυτούς, ώστε να αναζητηθούν κοινά σημεία αλλά και διαφοροποιήσεις στις διάφορες προσεγγίσεις, με σκοπό τη βελτίωση των σχετικών προϊόντων και υπηρεσιών που καλούνται να καλύψουν όλο και περισσότερες εκπαιδευτικές ανάγκες, ειδικά στο πλαίσιο της τυπικής εκπαίδευσης στο σχολείο.

Ένας άλλος σημαντικός στόχος του συνεδρίου ήταν να εντάξει στη συζήτηση αυτή τους/τις εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, τόσο διότι είναι οι τελικοί αποδέκτες του ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού που εταιρίες και διάφοροι φορείς αναπτύσσουν, όσο και διότι ολοένα και πιο πολλοί/-ές εκπαιδευτικοί σχεδιάζουν οι ίδιοι/-ες και αναπτύσσουν ψηφιακό υλικό για τις διδακτικές τους ανάγκες. Επίσης στη συζήτηση συμμετείχαν και εταιρίες παραγωγής ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού εκθέτοντας τους ιδιαίτερους στόχους, τη φιλοσοφία ανάπτυξης των προϊόντων και υπηρεσιών τους, όπως και δείγματα των προϊόντων που έχουν αναπτύξει.

Πραγματοποιήθηκαν 8 Συνεδρίες, 2 Επιστημονικά Συμπόσια, 2 Προσκεκλημένες ομιλίες και 1 Στρογγυλό τραπέζι με ειδικούς στον τομέα, στη διάρκεια των οποίων έγιναν ανακοινώσεις από 127 εισηγητές/-τριες σε σύνολο 65 εισηγήσεων. Το Συνέδριο παρακολούθησαν 72 μεταπτυχιακοί/-ές φοιτητές/-τριες, ενώ συνολικά οι σύνεδροι ήταν 400 άτομα.


Photo Gallery


Video Gallery

   
 
πίσω
Διεύθυνση Γραμματείας: Αργοναυτών και Φιλελλήνων, νέο κτίριο του παραλιακού συγκροτήματος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας,
4ος όροφος, γραφείο 9. 38221 ΒΟΛΟΣ // Τηλέφωνο: 24210-74881 // Φάξ: 24210-74881 // Email:
primedupg@pre.uth.gr