Τρίτη 23.10.18 Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 
Forum | Download area | Erasmus | Χρήσιμες συνδέσεις | Επικοινωνία | Αρχική Σελίδα
Εισαγωγή στο ΠΜΣ
Οδηγός σπουδών
Mαθήματα
Διπλωματικές εργασίες
Επιστημονικές δημοσιεύσεις & Ανακοινώσεις
Συνέδρια & Ημερίδες
Ανακοινώσεις συνεδρίων
Πίνακας ανακοινώσεων
Πρόγραμμα ακαδημαϊκού έτους
Έρευνα - Βιβλιοθήκες - Εργαστήρια
Φοιτητές - τριες
Διδάσκοντες - ουσες
Webmail


 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ & ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Πολλοί/-ές φοιτητές/-τριες, με βάση την έρευνα και τη μελέτη που έχουν κάνει στο πλαίσιο του ΠΜΣ, δημοσιεύουν σε ελληνικά επιστημονικά περιοδικά, σε πρακτικά διεθνών και ελληνικών συνεδρίων ή ανακοινώνουν εργασίες τους σε επιστημονικά συνέδρια, διεθνή και κυρίως ελληνικά. Οι επιστημονικές δημοσιεύσεις και ανακοινώσεις των φοιτητών/-τριών μπορεί να είναι σε συνεργασία ή ατομικές και αναφέρονται στη συνέχεια

Δημοσιεύσεις σε ελληνικά επιστημονικά περιοδικά
Δημοσιεύσεις σε πρακτικά ελληνικών επιστημονικών συνεδρίων
Ανακοινώσεις σε επιστημονικά συνέδρια και συναντήσεις

Δημοσιεύσεις σε ελληνικά επιστημονικά περιοδικά

Γκαϊνταρτζή, Α. (2006). Η διδακτική αξιοποίηση της «συναλλακτικής» θεωρίας της Louise Rosenblatt σε λογοτεχνικά κείμενα του ανθολογίου Με λογισμό και μ' όνειρο του Δημοτικού. Μακεδνόν, τεύχος 15ο
πάνω
Δημοσιεύσεις σε πρακτικά ελληνικών επιστημονικών συνεδρίων

Βίγκλας, Λ. & Γκαϊνταρτζή, Α. (2007). Πρόταση διδασκαλίας στο μάθημα της Αγγλικής γλώσσας με χρήση του Ξένιου. Πρακτικά Πανελληνίου Συνεδρίου «Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Υλικό: Ζητήματα δημιουργίας, διδακτικής αξιοποίησης και αξιολόγησης». Βόλος 6-7/4/2006. Οργάνωση: Π.Τ.Δ.Ε. Παν/μίου Θεσσαλίας - ΠΜΣ «Σύγχρονα Περιβάλλοντα Μάθησης και Παραγωγή Διδακτικού Υλικού», σε συνεργασία με την Ελληνική Επιστημονική Ένωση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση (ΕΤΠΕ) (υπό δημοσίευση)

Γκαϊνταρτζή, Α. (2006). Οδεύοντας προς την ανάπτυξη διαπολιτισμικής και διγλωσσικής συνειδητοποίησης: Διερεύνηση ζητημάτων ταυτότητας και ετερότητας στο ελληνικό δημοτικό σχολείο και σχεδιασμός διαπολιτισμικού εκπαιδευτικού υλικού». Πρακτικά Διεθνούς Συνεδρίου «Η Ελληνική Γλώσσα ως δεύτερη/ξένη. Έρευνα, Διδασκαλία και Εκμάθησή της». Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, Παιδαγωγική Σχολή Φλώρινας, 5/2006 (υπό έκδοση)

Εμμανουήλ-Γιώτα, Α., Μάτος, Α., Μπαμπαλιούτας, Δ., Παπαϊωάννου, Θ., Κόλλιας, Β., Πολίτης, Π. (2007). Αξιολόγηση του Αβακίου (E-Slate). Πρακτικά Πανελληνίου Συνεδρίου «Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Υλικό: Ζητήματα δημιουργίας, διδακτικής αξιοποίησης και αξιολόγησης». Βόλος 4/2006. Οργάνωση: ΠΤΔΕ Παν. Θεσσαλίας - ΠΜΣ «Σύγχρονα Περιβάλλοντα Μάθησης και Παραγωγή Διδακτικού Υλικού», ΕΤΠΕ (υπό δημοσίευση)

Ιωαννίδου, A., Σπυρόπουλος, Χ. & Βίγκλας, Λ. (2005). Η Ελληνική έκδοση του AgentSheets ως περιβάλλον διδασκαλίας προγραμματισμού μέσα από διαθεματικά παραδείγματα. Πρακτικά 3ου Πανελληνίου Συνεδρίου για την Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στη Διδακτική Πράξη, Σύρος, 5/2005

Κάββουρα, Θ. (2005). Σχεδιάζοντας ένα εκπαιδευτικό λογισμικό ιστορίας. Στο Ε. Σταυρίδου, Β. Βέμη & Θ. Κάββουρα (επιμ.) Βιβλία, υλικά, λογισμικά για την εκπαίδευση: από τη σχεδίαση στη διδακτική πράξη. Πρακτικά επιστημονικής διημερίδας. Βόλος, 13 & 14/12/2003. Οργάνωση: Π.Μ.Σ. ΠΤΔΕ Παν. Θεσσαλίας. Βόλος: Εκδόσεις Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, σελ. 83- 95

Καλαντζή, Σ. & Σολομωνίδου, Χ. (2007). Συμβολή της χρήσης του εκπαιδευτικού λογισμικού 'Μ.Α.Θ.Η.Μ.Α' στη διάκριση των εννοιών 'Θερμότητα - θερμοκρασία' από μαθητές/ριες Γυμνασίου. Πρακτικά 3ου Πανελληνίου Συνεδρίου της Ε.ΔΙ.Φ.Ε. "Διδακτική των Φυσικών Επιστημών: Μέθοδοι και Τεχνολογίες Μάθησης", Βόλος 7-9/4/2006. Οργάνωση: Ε.ΔΙ.Φ.Ε., ΠΤΔΕ, ΠΤΠΕ & ΠΤΕΑ Παν. Θεσσαλίας (υπό δημοσίευση)

Καλαντζή, Σ. & Σολομωνίδου, Χ. (2007). Συμβολή της χρήσης του εκπαιδευτικού λογισμικού Μ.Α.Θ.Η.Μ.Α στην κατανόηση εννοιών σχετικών με τη Θερμότητα από παιδιά Γυμνασίου. Πρακτικά Πανελληνίου Συνεδρίου «Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Υλικό: Ζητήματα δημιουργίας, διδακτικής αξιοποίησης και αξιολόγησης». Βόλος 4/2006. Οργάνωση: ΠΤΔΕ Παν. Θεσσαλίας - ΠΜΣ «Σύγχρονα Περιβάλλοντα Μάθησης και Παραγωγή Διδακτικού Υλικού», ΕΤΠΕ (υπό δημοσίευση)

Καλαντζή, Σ. & Σολομωνίδου, Χ. (2007). Συμβολή της χρήσης του εκπαιδευτικού λογισμικού Μ.Α.Θ.Η.Μ.Α στην κατανόηση εννοιών σχετικών με τη Θερμότητα από παιδιά Γυμνασίου. Πρακτικά Πανελληνίου Συνεδρίου «Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Υλικό: Ζητήματα δημιουργίας, διδακτικής αξιοποίησης και αξιολόγησης». Βόλος 4/2006. Οργάνωση: ΠΤΔΕ Παν. Θεσσαλίας - ΠΜΣ «Σύγχρονα Περιβάλλοντα Μάθησης και Παραγωγή Διδακτικού Υλικού», ΕΤΠΕ (υπό δημοσίευση)

Καπραβέλου, Α. (2006). Διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας σε εργαζόμενους μετανάστες: φορείς εκπαίδευσης, παιδαγωγικό και διδακτικό πλαίσιο. Πρακτικά 9ου Διεθνούς Συνεδρίου «Διαπολιτισμική εκπαίδευση. Ελληνικά ως δεύτερη ή ξένη γλώσσα». Πάτρα, 7/2006, Κέντρο Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης (ΚΕΔΕΚ), Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης Πανεπιστημίου Πατρών, τόμ. 3, σελ. 131-142.

Καπραβέλου, Α. (2006). Διδάσκοντας ελληνικά σε εφήβους και μετεφήβους αλλοδαπούς κρατουμένους, επιπέδου αρχαρίων, με στόχο την εύρεση και κατανόηση πληροφοριών χρήσιμων για την καθημερινή ζωή: θεωρητικό πλαίσιο και εφαρμογές. Πρακτικά Πανελληνίου Συνεδρίου με διεθνή συμμετοχή «Δια βίου μάθηση για την ανάπτυξη, την απασχόληση και την κοινωνική συνοχή». Αθήνα: ΙΔΕΚΕ-ΚΕΕ (υπό έκδοση) (www.gsae.edu.gr/LifeLongLearning-Conference/default.asp?page=eisigiseis / Posters συνεδρίου/Αλεξία Καπραβέλου)

Καπραβέλου, Α. (2006). Αξίες ζωής που εξάγονται από τα νέγρικα λαϊκά παραμύθια. Παρουσίασή τους σε πολυπολιτισμικές τάξεις. Πρακτικά 1ου Διεθνούς Εκπαιδευτικού Συνεδρίου «Λαϊκός πολιτισμός και εκπαίδευση». Βόλος, 9-10/2006. Οργάνωση: Κέντρο Έρευνας της Ελληνικής Λαογραφίας Ακαδημίας Αθηνών, Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Θεσσαλίας (υπό δημοσίευση)

Καπραβέλου, Α. (2006). Παιδαγωγικές αρχές στο παιδαγωγικό έργο της Έλλης Αλεξίου. Κριτική θεώρηση. Στο Δ. Χατζηδήμου, Κ. Μπίκος, Π. Στραβάκου, Κ. Χατζηδημήμου (επιμ.) Πρακτικά 5ου Πανελληνίου Συνεδρίου «Ελληνική Παιδαγωγική και Εκπαιδευτική Έρευνα». Οργάνωση: Παιδαγωγική Εταιρία Ελλάδας, Θεσ/νίκη, 11/2006. Θεσσαλονίκη: αφοί Κυριακίδη, τόμ.Β', σελ.517-525

Καπραβέλου, Α. (2007). Η αμφισβήτηση της σχολικής ηγεσίας στο λογοτεχνικό έργο της λογοτέχνιδας και εκπαιδευτικού Έλλης Αλεξίου και η επικαιρότητα των αρχών της. Πρακτικά 1ου Διεθνούς Συνεδρίου του Κέντρου Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης (ΚΕ.Δ.ΕΚ.) του Πανεπιστημίου Πατρών «Διοίκηση της εκπαίδευσης». Πάτρα (υπό έκδοση). Οργάνωση: Κέντρο Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης (ΚΕ.Δ.ΕΚ.) Πανεπιστημίου Πατρών, Άρτα, 12/2006

Καπραβέλου, Α. (2007). Παραγωγή μιας διδακτικής ενότητας σύμφωνα με τις νέες διδακτικές και παιδαγωγικές προσεγγίσεις στη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας. Πρακτικά Διεθνούς Συνεδρίου «Ελληνική Γλώσσα ως δεύτερη/ξένη: έρευνα, διδακτική και εκμάθησή της». Οργάνωση: Παιδαγωγική Σχολή Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, Φλώρινα 5/2006 (υπό έκδοση).

Καραγεωργόπουλος, Χ. & Σολομωνίδου, Χ. (2007). Δικτυακά περιβάλλοντα και κοινότητες μάθησης. Πρακτικά Πανελληνίου Συνεδρίου «Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Υλικό: Ζητήματα δημιουργίας, διδακτικής αξιοποίησης και αξιολόγησης». Βόλος 6-7/4/2006. Οργάνωση: ΠΤΔΕ Παν. Θεσσαλίας - ΠΜΣ «Σύγχρονα Περιβάλλοντα Μάθησης και Παραγωγή Διδακτικού Υλικού», ΕΤΠΕ (υπό δημοσίευση)

Καρυώτου, Ε. & Κάββουρα, Θ. (2007). Προσεγγίζοντας το χρόνο με ένα εκπαιδευτικό λογισμικό για τη διδασκαλία της προϊστορίας στο Δημοτικό σχολείο. Πρακτικά Πανελληνίου Συνεδρίου «Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Υλικό: Ζητήματα δημιουργίας, διδακτικής αξιοποίησης και αξιολόγησης». Βόλος 4/2006. Οργάνωση: ΠΤΔΕ Παν. Θεσσαλίας, ΠΜΣ «Σύγχρονα Περιβάλλοντα Μάθησης και Παραγωγή Διδακτικού Υλικού», ΕΤΠΕ (υπό δημοσίευση)

Κολυμένου, Μ. & Σταυρίδου, Ε. (2007). Η επίδραση του λογισμικού "Φαινόμενα και μοντέλα του φυσικού κόσμου" στην κατανόηση και ερμηνεία ηλεκτροστατικών φαινομένων από μαθητές/ριες Γυμνασίου. Πρακτικά 4ου Πανελληνίου Συνεδρίου ττων Εκπαιδευτικών για τις ΤΠΕ, Σύρος, 5/2007, τόμ. Β΄, σελ. 209-209

Μάτος, Α. & Σολομωνίδου, Χ. (2007). Η Διδασκαλία της εξέλιξης του θεσμού του Αθηναϊκού Πολιτεύματος με τη βοήθεια ψηφιακών πόρων. Πρακτικά Πανελληνίου Συνεδρίου «Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Υλικό: Ζητήματα δημιουργίας, διδακτικής αξιοποίησης και αξιολόγησης». Βόλος 4/2006. Οργάνωση: Π.Τ.Δ.Ε. Παν/μίου Θεσσαλίας - ΠΜΣ «Σύγχρονα Περιβάλλοντα Μάθησης και Παραγωγή Διδακτικού Υλικού», ΕΤΠΕ (υπό δημοσίευση)

Σολομωνίδου, Χ. (2005). Ανάπτυξη και αξιολόγηση εκπαιδευτικού λογισμικού ποιότητας με κέντρο τις γνωστικές και μαθησιακές ανάγκες του/ης μαθητή/ριας. Στο Ε. Σταυρίδου, Β. Βέμη & Θ. Κάββουρα (επιμ.) Βιβλία, υλικά, λογισμικά για την εκπαίδευση: από τη σχεδίαση στη διδακτική πράξη". Πρακτικά επιστημονικής διημερίδας. Βόλος, 13 & 14/12/2003. Οργάνωση: ΠΤΔΕ Παν. Θεσσαλίας - ΠΜΣ «Σύγχρονα Περιβάλλοντα Μάθησης και Παραγωγή Διδακτικού Υλικού», Βόλος: Εκδόσεις Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, σ. 96-104

Σταυράκη, Ε. & Σολομωνίδου, Χ. (2006). Σχεδίαση και αξιολόγηση ηλεκτρονικού εκπαιδευτικού υλικού κατάλληλου για τη διδασκαλία του κύκλου (υπολογισμός περιμέτρου) στην Ε΄ και Στ΄ Τάξη του Δημοτικού Σχολείου. Πρακτικά Πανελληνίου Συνεδρίου «Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Υλικό: Ζητήματα δημιουργίας, διδακτικής αξιοποίησης και αξιολόγησης». Βόλος 4/2006. Οργάνωση: ΠΤΔΕ Παν. Θεσσαλίας - ΠΜΣ «Σύγχρονα Περιβάλλοντα Μάθησης και Παραγωγή Διδακτικού Υλικού», ΕΤΠΕ (υπό δημοσίευση)

Φακίδου, Α. & Κάββουρα, Θ. (2006). Εικαστικές πηγές σε σχολικά εγχειρίδια ιστορίας. Στο Δ. Χατζηδήμου, Κ. Μπίκος, Π. Στραβάκου, Κ. Χατζηδημήμου (επιμ.) Πρακτικά 5ου Πανελληνίου Συνεδρίου «Ελληνική Παιδαγωγική και Εκπαιδευτική Έρευνα». Οργάνωση: Παιδαγωγική Εταιρία Ελλάδας, Θεσσαλονίκη, 11/2006. Θεσσαλονίκη: αφοί Κυριακίδη, τόμος Α', σελ. 467-475

Φακίδου, Α., & Μαγουλιώτης Α. (2006). Μια μέρα στο εργαστήρι του αγγειοπλάστη. Διδασκαλία πηλοπλαστικής για τη Ε΄& ΣΤ΄Δημοτικού. CDROM Πρακτικά 1ου Διεθνούς Συνεδρίου «Λαϊκός Πολιτισμός και Εκπαίδευση» Βόλος 9-10/2006
πάνω
Ανακοινώσεις σε επιστημονικά συνέδρια και συναντήσεις

Βίγκλας, Λ., Οικονόμου, Α. & Μιχαλακοπούλου, Χ. (2005). Η εκπαιδευτική αξία της κατασκευής προσομοιώσεων από τους μαθητές - Βασικά χαρακτηριστικά και αξιολόγηση του προγράμματος AgentSheets. 1η Πανελλήνια Συνάντηση Μεταπτυχιακών Φοιτητών "Μεταπτυχιακές Σπουδές και Έρευνα στην Εκπαίδευση", Φλώρινα, 9-10/2005

Καλαντζή, Σ. & Σολομωνίδου, Χ. (2005). Συμβολή της χρήσης του εκπαιδευτικού λογισμικού 'Μ.Α.Θ.Η.Μ.Α' στη διάκριση των εννοιών 'Θερμότητα - θερμοκρασία' από μαθητές/ριες Γυμνασίου. 1η Πανελλήνια Συνάντηση Μεταπτυχιακών Φοιτητών - "Μεταπτυχιακές Σπουδές και Έρευνα στην Εκπαίδευση". Φλώρινα 9-10/2005. Οργάνωση: Παιδαγωγική Σχολή Παν. Δυτικής Μακεδονίας

Καπραβέλου, Α. (2007). Παράδειγμα ηλεκτρονικής παραγωγής διδακτικής ενότητας για τα υποκοριστικά-μεγεθυντικά ονόματα στις τελευταίες τάξεις του Δημοτικού και στις πρώτες τάξεις του Γυμνασίου: θεωρητική τεκμηρίωση, ερευνητικά δεδομένα, παρουσίαση πιλοτικής έρευνας. Ανακοίνωση αφίσας στο Συνέδριο «Η Πρωτοβάθμια εκπαίδευση και οι προκλήσεις της εποχής μας». Οργάνωση: ΠΤΔΕ Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, 5/2007

Καπραβέλου, Α. (2007). Το ελληνικό, αγγλικό και ιρλανδικό Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών για το μάθημα της Γλώσσας επιπέδου Γυμνασίου: μια κριτική και συγκριτική παρουσίαση. Ανακοίνωση στο 18ο Διεθνές Συμπόσιο Θεωρητικής και Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας. Θεσσαλονίκη, 5/2007. Οργάνωση: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Σολομωνίδου, Χ. (2003). Μαθήματα στο νέο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του ΠΤΔΕ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας σχετικά με τις Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας και τη χρήση τους στην παραγωγή σύγχρονου εκπαιδευτικού υλικού. Ημερίδα - Συνάντηση Εργασίας «Εκπαίδευση για τις ΤΠΕ στα Παιδαγωγικά Τμήματα», 6/2003, ΠΤΔΕ, Παν. Ιωαννίνων, ΕΤΠΕ
πάνω
Διεύθυνση Γραμματείας: Αργοναυτών και Φιλελλήνων, νέο κτίριο του παραλιακού συγκροτήματος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας,
4ος όροφος, γραφείο 9. 38221 ΒΟΛΟΣ // Τηλέφωνο: 24210-74881 // Φάξ: 24210-74881 // Email:
primedupg@pre.uth.gr