Κυριακή 20.10.19 Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 
Forum | Download area | Erasmus | Χρήσιμες συνδέσεις | Επικοινωνία | Αρχική Σελίδα
Εισαγωγή στο ΠΜΣ
Οδηγός σπουδών
Mαθήματα
Διπλωματικές εργασίες
Επιστημονικές δημοσιεύσεις & Ανακοινώσεις
Συνέδρια & Ημερίδες
Ανακοινώσεις συνεδρίων
Πίνακας ανακοινώσεων
Πρόγραμμα ακαδημαϊκού έτους
Έρευνα - Βιβλιοθήκες - Εργαστήρια
Φοιτητές - τριες
Διδάσκοντες - ουσες
Webmail


 

ΕΡΕΥΝΑ - ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

'Ερευνα  |  Βιβλιοθήκες |  Εργαστήρια
 
 
Έρευνα
 
Έρευνα στο πλαίσιο των μαθημάτων του ΠΜΣ

Κατά τη διάρκεια φοίτησης στο Π.Μ.Σ. οι φοιτητές/-τριες εκπονούν ερευνητικές εργασίες στo πλαίσιο μαθημάτων, βιβλιογραφικές ή πεδίου.

Συγκεκριμένα, στο μάθημα «Η εκπαιδευτική έρευνα και οι μέθοδοί της» έρχονται σε επαφή με βασικές αρχές και χαρακτηριστικά της επιστημονικής έρευνας και μελετούν τις μεθόδους συλλογής δεδομένων και στατιστικής επεξεργασίας τους. Στο μάθημα «Διδασκαλία και μάθηση με Τ.Π.Ε.» εκπονούν ένα ατομικό έργο έρευνας που αναφέρεται στη σχεδίαση, πραγματοποίηση και αξιολόγηση μιας διδασκαλίας με την αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. και διάφορων περιβαλλόντων λογισμικού μέσα στη σχολική τάξη. Επίσης στο μάθημα «Διδασκαλία και μάθηση στις φυσικές επιστήμες- Ανάπτυξη διδακτικού υλικού», οι φοιτητές/-τριες πραγματοποιούν βιβλιογραφική έρευνα / μελέτη για θέματα διδακτικής των Φ.Ε., την οποία παρουσιάζουν στους/στις υπόλοιπους/-ες φοιτητές/-τριες.

Η έρευνα αυτή οδηγεί συχνά στην εκπόνηση και πραγματοποίηση επιστημονικών δημοσιεύσεων και ανακοινώσεων σε επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια από τους φοιτητές και τις φοιτήτριες.

Έρευνα εκπονείται επίσης μέσω των διπλωματικών εργασιών των φοιτητών/ τριών, όπως αναφέρεται στη σχετική ενότητα.


Έρευνα στο πλαίσιο του Διατμηματικού Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών για Θέματα Φύλου και Ισότητας του Π.Θ.

Κατά τη διάρκεια λειτουργίας του ΠΜΣ διαφαίνονται ενδείξεις για προβλήματα που αντιμετωπίζουν ορισμένες φοιτήτριες, έγγαμες εν ενεργεία εκπαιδευτικοί, στη φοίτηση και στην ανταπόκρισή τους στις απαιτήσεις του προγράμματος. Τα προβλήματα αυτά φαίνεται να οφείλονται σε ανισότητες εις βάρος των γυναικών στο οικογενειακό τους περιβάλλον και δηλώνουν παρωχημένες και στερεοτυπικές αντιλήψεις για τη σκοπιμότητα των μεταπτυχιακών σπουδών και την ενασχόλησή των γυναικών με αυτές.

Προκειμένου να μελετηθεί συστηματικά η κατάσταση και να αποτυπωθούν τα προβλήματα αυτά, θα διενεργηθεί έρευνα στο πλαίσιο του μαθήματος «Φύλο, Επιστήμες και Εκπαίδευση» του Διατμηματικού Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών για Θέματα Φύλου και Ισότητας του Π.Θ. Η έρευνα αυτή διεξαχθεί με γραπτό ερωτηματολόγιο στις φοιτήτριες και τους φοιτητές των τριών Π.Μ.Σ. που λειτουργούν στη Σχολή των Επιστημών του Ανθρώπου, ώστε να προταθούν και να υλοποιηθούν ενδεχομένως συγκεκριμένες παρεμβάσεις. Το δείγμα θα αποτελείται από 190 περίπου μεταπτυχιακούς/ές φοιτητές/-τριες (70 του Π.Μ.Σ. του Π.T.Δ.E., 60 του Π.M.Σ. του I.A.K.A. και 60 του Π.Μ.Σ. του Π.T.Π.E.).

Η έρευνα θα διεξαχθεί από μέλη ΔΕΠ των τριών τμημάτων με την υποστήριξη τόσο φοιτητών/-τριών που παρακολουθούν το μάθημα, όσο και με εξωτερικού συνεργάτη. Θα συγκεντρωθεί ερευνητικό υλικό του οποίου θα γίνει η επεξεργασία ώστε να παρουσιαστούν ηλεκτρονικά τα πορίσματα μέσα από τις ιστοσελίδες των Π.Μ.Σ. και του Διατμηματικού Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών για Θέματα Φύλου και Ισότητας του Π.Θ.

Συνδέσεις:
Διατμ. Πρ. http://www.gender.uth.gr/
ΠΤΠΕ Π.Θ. http://www.ece.uth.gr/msc/
ΙΑΚΑ Π.Θ. http://www.uth.gr/main/teachresearch/graduate/graduateF.html


Διεύθυνση Γραμματείας: Αργοναυτών και Φιλελλήνων, νέο κτίριο του παραλιακού συγκροτήματος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας,
4ος όροφος, γραφείο 9. 38221 ΒΟΛΟΣ // Τηλέφωνο: 24210-74881 // Φάξ: 24210-74881 // Email:
primedupg@pre.uth.gr