Πέμπτη 19.07.18 Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 
Forum | Download area | Erasmus | Χρήσιμες συνδέσεις | Επικοινωνία | Αρχική Σελίδα
Εισαγωγή στο ΠΜΣ
Οδηγός σπουδών
Mαθήματα
Διπλωματικές εργασίες
Επιστημονικές δημοσιεύσεις & Ανακοινώσεις
Συνέδρια & Ημερίδες
Ανακοινώσεις συνεδρίων
Πίνακας ανακοινώσεων
Πρόγραμμα ακαδημαϊκού έτους
Έρευνα - Βιβλιοθήκες - Εργαστήρια
Φοιτητές - τριες
Διδάσκοντες - ουσες
Webmail


 

ΣΥΝΕΔΡΙΑ & ΗΜΕΡΙΔΕΣ


3ο Συνέδριο Ε.ΔΙ.Φ.Ε.,
Βόλος 7, 8 και 9 Απριλίου 2006

photo gallery video gallery 

Με γνώμονα το γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια υπήρξε μια εντατική ερευνητική προσπάθεια στη Διδακτική των Φυσικών Επιστημών και στην αξιοποίηση της τεχνολογίας στη διδασκαλία και στη μάθηση των Φυσικών Επιστημών και το πλήθος των ερευνητικών ερωτημάτων από τα οποία αρκετά είχαν απαντηθεί, ενώ πολλά άλλα τίθενται καθημερινά, διοργανώθηκε το 3ο Συνέδριο της Ε.ΔΙ.Φ.Ε., με στόχο να συμβάλλει στις κατευθύνσεις αυτές και στη διερεύνηση των ερωτημάτων αυτών. Κατευθύνσεις που συζητήθηκαν ήταν η ανάγκη εκπαίδευσης των παιδιών και των εφήβων από μικρή ηλικία στις έννοιες και τα φαινόμενα των Φυσικών Επιστημών, με δεδομένο ότι στη σύγχρονη κοινωνία κυριαρχεί η χρήση της τεχνολογίας, η ενημέρωση από τα Μ.Μ.Ε., η διάδοση ποικίλων νέων προϊόντων και αγαθών που παράγονται με νέες μεθόδους και τεχνικές. Στόχος είναι η οικοδόμηση γνώσεων και δεξιοτήτων από τα παιδιά, η ανάπτυξη κριτικού πνεύματος από αυτά για την αντιμετώπιση της πληθώρας των πληροφοριών, η ισότιμη μεταχείριση όλων των ατόμων στην εκπαιδευτική διαδικασία στο σημερινό πολυπολιτισμικό σχολείο, η σύγχρονη διαθεματική και διεπιστημονική προσέγγιση των θεμάτων που μελετώνται, οι αλλαγές στη δομή της παραδοσιακής εκπαίδευσης στις Φυσικές Επιστήμες και στους ρόλους εκπαιδευτικών και μαθητών/-τριών που αναδύονται με την ταχεία ανάπτυξη των Τ.Π.Ε. και τη χρήση τους στην εκπαίδευση. Συζητήθηκαν θέματα με έντονο ερευνητικό και πρακτικό ενδιαφέρον για το σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την αξιολόγηση καινοτομικών περιβαλλόντων μάθησης και σύγχρονων εκπαιδευτικών διαδικασιών, εργαλείων και υλικών στις Φυσικές Επιστήμες και στην Τεχνολογία.

Επίσης, συζητήθηκε η αξιοποίηση των ερευνητικών δεδομένων της Διδακτικής των Φυσικών Επιστημών στη διδακτική πράξη, και η σύνδεση της έρευνας για την εκπαίδευση στις Φυσικές Επιστήμες και για την αξιοποίηση των τεχνολογιών στη διδακτική πράξη, στα αναλυτικά προγράμματα και στη διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών.

Στο πλαίσιο του 3ου Συνεδρίου της Ε.ΔΙ.Φ.Ε. απευθύνθηκε στην επιστημονική και την εκπαιδευτική κοινότητα και ανέδειξε νέους τομείς έρευνας και εφαρμογής και διατύπωσης καινοτόμων προτάσεων που να απαντούν στις προκλήσεις της εποχής μας σε μια ποικιλία θεμάτων για την Εκπαίδευση στις Φυσικές Επιστήμες..

Τα θέματα του Συνεδρίου ήταν σχετικά με μια ποικιλία θεμάτων, όπως το πλαίσιο και τα υλικά διδασκαλίας των Φυσικών Επιστημών (Φ.Ε.) (αναλυτικά προγράμματα, σχολικά εγχειρίδια, διδακτικό και εποπτικό υλικό), οι αντιλήψεις των μαθητών/-τριών για έννοιες και φαινόμενα των Φ.Ε., οι εποικοδομητικές διδακτικές προσεγγίσεις που λαμβάνουν υπόψη τις αντιλήψεις αυτές, τα συνεργατικά και πειραματικά περιβάλλοντα μάθησης και η αξιολόγηση των μαθησιακών αποτελεσμάτων, οι αντιλήψεις, στάσεις και πρακτικές των εκπαιδευτικών, οι νέοι ρόλοι, η επιμόρφωση και η δια βίου μάθηση των εκπαιδευτικών, η αξιοποίηση των τεχνολογιών και ειδικότερα των Τ.Π.Ε. στη διδασκαλία και μάθηση των Φ.Ε. (εκπαιδευτικό λογισμικό, δικτυακά εργαλεία, αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. στην τάξη, αξιολόγηση των μαθησιακών αποτελεσμάτων), οι άτυπες μορφές μάθησης στις Φ.Ε. (Μουσεία και Κέντρα Φ.Ε., Μ.Μ.Ε., δημόσια κατανόηση των Φ.Ε.), η σχέση της γλώσσας και του πολιτισμού με την εκπαίδευση στις Φ.Ε. (ανάλυση λόγου, φύλο, πολιτισμική ποικιλότητα και ίσες ευκαιρίες), η Ιστορία, η Επιστημολογία και η σχέση τους με τη Διδακτική των Φ.Ε., οι διαθεματικές και διεπιστημονικές προσεγγίσεις στη διδασκαλία των Φ.Ε., καθώς και η διδασκαλία των Φ.Ε. σε άτομα με ειδικές ανάγκες (ΑΜΕΑ).

Πραγματοποιήθηκαν 20 Συνεδρίες, 3 Επιστημονικά Συμπόσια, 3 Κεντρικές ομιλίες και 2 Στρογγυλά τραπέζια, στη διάρκεια των οποίων έγιναν ανακοινώσεις από 345 εισηγητές/-τριες σε σύνολο 161 εισηγήσεων. Το Συνέριο παρακολούθησαν 411 άτομα, εκ των οποίων τα 206 ήταν προπτυχιακοι/ές φοιτητές/τριες.

Photo Gallery

 

Video Gallery

πίσω
Διεύθυνση Γραμματείας: Αργοναυτών και Φιλελλήνων, νέο κτίριο του παραλιακού συγκροτήματος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας,
4ος όροφος, γραφείο 9. 38221 ΒΟΛΟΣ // Τηλέφωνο: 24210-74881 // Φάξ: 24210-74881 // Email:
primedupg@pre.uth.gr