Πέμπτη 19.07.18 Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 
Forum | Download area | Erasmus | Χρήσιμες συνδέσεις | Επικοινωνία | Αρχική Σελίδα
Εισαγωγή στο ΠΜΣ
Οδηγός σπουδών
Mαθήματα
Διπλωματικές εργασίες
Επιστημονικές δημοσιεύσεις & Ανακοινώσεις
Συνέδρια & Ημερίδες
Ανακοινώσεις συνεδρίων
Πίνακας ανακοινώσεων
Πρόγραμμα ακαδημαϊκού έτους
Έρευνα - Βιβλιοθήκες - Εργαστήρια
Φοιτητές - τριες
Διδάσκοντες - ουσες
Webmail


 

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

A' Kατεύθυνση - Ορκωμοσία Nοεμβρίου 2006

 
Κατσαντώνη Αθανασία με θέμα:

«Σχεδιασμός διδακτικού υλικού για τη διδασκαλία της θρέψης των φυτών και του ρόλου τους στο οικοσύστημα»

Επιβλέπουσες: (A) Παπαδημητρίου Βασιλική και (B) Σταυρίδου Ελένη


Χριστάκης Ιωάννης με θέμα:

«Πράξεις στα κλάσματα: Οικοδομώντας ένα περιβάλλον μάθησης με χρήση χειραπτικού και ψηφιακού υλικού»

Επιβλέποντες: (A) Τριανταφυλλίδης Τριαντάφυλλος και (B) Χατζηκυριάκου Κωνσταντίνος

Κολυμένου Μαρία με θέμα:

«Η επίδραση του λογισμικού 'Μοντέλα και φαινόμενα του φυσικού κόσμου' στην κατανόηση και ερμηνεία ηλεκτροστατικών φαινομένων από μαθητές/ριες Γυμνασίου»

Επιβλέπουσες: (A) Σταυρίδου Ελένη και (B) Σολομωνίδου Χριστίνα

Ταμπάκης Παναγιώτης με θέμα:

«Διερεύνηση των ιδεών των μαθητών/ριων Ε' και ΣΤ' Δημοτικού σχολείου πάνω σε έννοιες και φαινόμενα που σχετίζονται με τα ρευστά και παραγωγή αντίστοιχου διδακτικού υλικού»

Επιβλέπουσες: (A) Σταυρίδου Ελένη και (B) Σολομωνίδου Χριστίνα

Κυριακίδου Ελευθερία με θέμα:

«Εποικοδομητική προσέγγιση της μάθησης: Μια εφαρμογή στην εννοιολογική περιοχή της θερμότητας»

Επιβλέποντες/ουσες: (A) Κουμαράς Παναγιώτης και (B) Σταυρίδου Ελένη


 
Χριστάκης Ιωάννης με θέμα:

«Πράξεις στα κλάσματα: Οικοδομώντας ένα περιβάλλον μάθησης με χρήση χειραπτικού και ψηφιακού υλικού»

Επιβλέποντες: (A) Τριανταφυλλίδης Τριαντάφυλλος και (B) Χατζηκυριάκου Κωνσταντίνος

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Στο πρώτο μέρος της εργασίας παρουσιάζεται μια ανασκόπηση της διεθνούς βιβλιογραφίας στον χώρο των εννοιών στα κλάσματα. Ακολουθεί η έρευνα που αφορά στη μελέτη της επίδρασης, ενός κατάλληλα διαμορφωμένου, με χρήση χειραπτικών υλικών και εκπαιδευτικού λογισμικού, μαθησιακού περιβάλλοντος, στον τρόπο με τον οποίο τα παιδιά προσεγγίζουν και οικοδομούν τη γνώση για τις κλασματικές έννοιες και, ειδικότερα, τις πράξεις και την επίλυση προβλημάτων με κλασματικούς αριθμούς.

Δύο τμήματα της Ε΄ τάξης δημοτικού Σχολείου αποτέλεσαν τις ομάδες διδακτικής παρέμβασης και ελέγχου. Για τη συλλογή του ερευνητικού υλικού χρησιμοποιήθηκαν ημιδομημένες συνεντεύξεις, ερωτηματολόγια / δοκιμασίες, βιντεοσκοπήσεις, σημειώσεις παρατηρητών, ανάλυση φύλλων εργασίας. Η επεξεργασία του υλικού ήταν κυρίως ποιοτική.

Από την ανάλυση των δεδομένων προέκυψε ότι τα παιδιά ανέπτυξαν σε σημαντικό βαθμό τη δυνατότητα να επιλύουν προβλήματα με κλάσματα, επιδεικνύοντας συνεργασία στην ομάδα, αυθόρμητη χρήση χειραπτικών υλικών και αναπαραστατικών σχημάτων στο χαρτί κατά τη διαδικασία επίλυσης και παρουσίασης των λύσεων, καθώς και λεκτική ερμηνεία ή αιτιολόγηση των απαντήσεων.

Διεύθυνση Γραμματείας: Αργοναυτών και Φιλελλήνων, νέο κτίριο του παραλιακού συγκροτήματος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας,
4ος όροφος, γραφείο 9. 38221 ΒΟΛΟΣ // Τηλέφωνο: 24210-74881 // Φάξ: 24210-74881 // Email:
primedupg@pre.uth.gr