Πέμπτη 19.07.18 Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 
Forum | Download area | Erasmus | Χρήσιμες συνδέσεις | Επικοινωνία | Αρχική Σελίδα
Εισαγωγή στο ΠΜΣ
Οδηγός σπουδών
Mαθήματα
Διπλωματικές εργασίες
Επιστημονικές δημοσιεύσεις & Ανακοινώσεις
Συνέδρια & Ημερίδες
Ανακοινώσεις συνεδρίων
Πίνακας ανακοινώσεων
Πρόγραμμα ακαδημαϊκού έτους
Έρευνα - Βιβλιοθήκες - Εργαστήρια
Φοιτητές - τριες
Διδάσκοντες - ουσες
Webmail


 

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

A' Kατεύθυνση - Ορκωμοσία Ιουλίου 2006

 
Αγγελουσοπούλου Αργυρώ με θέμα:

«Διδακτικό υλικό για τη διδασκαλία της έννοιας της ενέργειας σε μαθητές και μαθήτριες της Γ' Γυμνασίου»

Επιβλέπουσες: (A) Παπαδημητρίου Βασιλική και (B) Σταυρίδου Ελένη

Δαρόπουλος Απόστολος με θέμα:

«Ηφαίστεια - Σεισμοί και μέτρα προστασίας. Αξιολόγηση διδακτικού υλικού»

Επιβλέπουσες: (A) Σολομωνίδου Χριστίνα και (B) Σταυρίδου Ελένη


Ζάρρας Δήμος με θέμα:

«Διερεύνηση των ιδεών των μαθητών Λυκείου σε σχέση με τα κύματα-Μια διδακτική παρέμβαση με χρήση ΤΠΕ »

Επιβλέποντες/ουσες: (A) Σολομωνίδου Χριστίνα και (B) Χρηστίδης Θεόδωρος


Καζανίδου Μερόπη με θέμα:

«Το φαινόμενο της εξάτμισης: Σχεδίαση και αξιολόγηση εκπαιδευτικού υλικού για το Δημοτικό Σχολείο»

Επιβλέπουσες: (A) Σταυρίδου Ελένη και (B) Σολομωνίδου Χριστίνα


Σταυράκη Ευαγγελία με θέμα:

«Σχεδιασμός και Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Πακέτου για την ενίσχυση της Λογικής Σκέψης σε παιδιά της τελευταίας τάξης του Δημοτικού Σχολείου»

Επιβλέποντες/ουσες: (A) Χατζηκυριάκου Κωνσταντίνος και (B) Μεταλλίδου Παναγιώτα

Τσαγκαλάς Ευθύμιος με θέμα:

«Η μεθοδολογία και το γνωσιολογικό πρόβλημα της επιστήμης-Η σημασία τους και μία πρόταση για τη διδακτική τους αξιοποίηση»

Επιβλέποντες/ουσες: (A) Χρηστίδης Θεόδωρος και (B) Σταυρίδου Ελένη

 
Δαρόπουλος Απόστολος με θέμα:

«Ηφαίστεια-Σεισμοί και μέτρα προστασίας. Αξιολόγηση διδακτικού υλικού»

Επιβλέπουσες: (A) Σολομωνίδου Χριστίνα και (B) Σταυρίδου Ελένη

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Η εργασία αυτή έχει ως σκοπό να βοηθήσει τους/ις μαθητές/ριες του δημοτικού σχολείου (Ε΄ και ΣΤ΄ τάξης) να μάθουν για τα ηφαίστεια, τους σεισμούς και τα μέτρα προστασίας σε ένα εποικοδομητικό συνεργατικό περιβάλλον με τη βοήθεια των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε).

Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση της διδακτικής παρέμβασης στηρίχθηκε στη διαθεματική και διεπιστημονική προσέγγιση. Προηγήθηκε η ανίχνευση των αρχικών ιδεών των μαθητών/ριών και με βάση αυτές σχεδιάσθηκε και υλοποιήθηκε η διδασκαλία. Η ποιοτική ανάλυση των απαντήσεων των μαθητών/ριών στο pre-test και το post-test, η αξιολόγηση της διδασκαλίας της πειραματικής ομάδας και της ομάδας ελέγχου, καθώς επίσης και η στατιστική ανάλυση, που έδειξε θετική συσχέτιση μεταξύ των συνεργατικών δεξιοτήτων των παιδιών και της επίδοσής τους, δείχνουν το θετικό του εγχειρήματος.

Οι παράγοντες που φαίνεται ότι συνέβαλλαν στην υλοποίηση των στόχων μας ήταν κυρίως το ομαδοσυνεργατικό εποικοδομητικό μοντέλο στο οποίο στηρίχθηκε η διδακτική παρέμβαση, με την ταυτόχρονη υποστήριξή του από τη χρήση των Τ.Π.Ε.


Ζάρρας Δήμος με θέμα:

«Διερεύνηση των ιδεών των μαθητών Λυκείου σε σχέση με τα κύματα-Μια διδακτική παρέμβαση με χρήση ΤΠΕ »

Επιβλέποντες/ουσες: (A) Σολομωνίδου Χριστίνα και (B) Χρηστίδης Θεόδωρος

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Αυτή η εργασία διερευνά τις επιπτώσεις της χρήσης Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στη διδασκαλία των φυσικών εννοιών. Το ενδιαφέρον εστιάζεται στην κατανόηση της έννοιας του κύματος, στη διάδοση των κυμάτων (ηχητικών και μηχανικών), στη μέτρηση – σχεδίαση των κυμάτων και στη διαμόρφωση των κυμάνσεων. Θεωρούμε ότι η μοντελοποίηση και η προσομοίωση των φαινομένων μέσω του υπολογιστή βοηθούν στην κατανόηση των εννοιών από τους μαθητές/ριες.

Στην έρευνα συμμετείχαν μαθητές/ριες 16-17 ετών δύο σχολείων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Η μέθοδος που ακολουθήθηκε ήταν ένα pre test για την ανίχνευση των αρχικών ιδεών και ένα post test που ακολούθησε τη διδακτική παρέμβαση με χρήση υπολογιστή. Οι μαθητές/ριες έκαναν δραστηριότητες χρησιμοποιώντας λογισμικό ανοιχτού τύπου, ενώ είδαν προσομοιώσεις και μοντελοποιήσεις των φυσικών φαινομένων μέσω του υπολογιστή. Τα αποτελέσματα ήταν ιδιαίτερα ενθαρρυντικά. Οι μαθητές/ριες έδειξαν να αντιλαμβάνονται τις έννοιες που μας ενδιέφεραν, ενώ δήλωσαν ιδιαίτερα ικανοποιημένοι από το νέο περιβάλλον διδασκαλίας. Η έρευνα αυτή θα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον εάν πραγματοποιηθεί σε μεγαλύτερο αριθμό μαθητών/ριών, σε διαφορετικά αντικείμενα και με μεγαλύτερη χρονική διάρκεια.

Διεύθυνση Γραμματείας: Αργοναυτών και Φιλελλήνων, νέο κτίριο του παραλιακού συγκροτήματος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας,
4ος όροφος, γραφείο 9. 38221 ΒΟΛΟΣ // Τηλέφωνο: 24210-74881 // Φάξ: 24210-74881 // Email:
primedupg@pre.uth.gr