Πέμπτη 19.07.18 Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 
Forum | Download area | Erasmus | Χρήσιμες συνδέσεις | Επικοινωνία | Αρχική Σελίδα
Εισαγωγή στο ΠΜΣ
Οδηγός σπουδών
Mαθήματα
Διπλωματικές εργασίες
Επιστημονικές δημοσιεύσεις & Ανακοινώσεις
Συνέδρια & Ημερίδες
Ανακοινώσεις συνεδρίων
Πίνακας ανακοινώσεων
Πρόγραμμα ακαδημαϊκού έτους
Έρευνα - Βιβλιοθήκες - Εργαστήρια
Φοιτητές - τριες
Διδάσκοντες - ουσες
Webmail


 

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

B' Kατεύθυνση - Ορκωμοσία Mαρτίου 2007

 

Βίγκλας Κατελής με θέμα:

«Online Αναγνωστικές Κοινότητες: Μια πρόταση για την καλλιέργεια λογοτεχνικής κουλτούρας με τη χρήση της τεχνολογίας»

Επιβλέποντες/ουσες: (Α) Παπαρούση Μαρίτα και (Β) Κόλλιας Βασίλειος

Μπαμπαλιούτας Δημήτριος με θέμα:

«Παραγωγή διδακτικού υλικού για την ανάπτυξη κριτικού οπτικού γραμματισμού μέσα από έντυπα διαφημιστικά κείμενα σε μαθητές/ριες Στ' τάξης Δημοτικού»

Επιβλέποντες/ουσες: (Α) Παπαδοπούλου Μαρία και (Β) Χανιωτάκης Νικόλαος

Κατσαρού Όλγα με θέμα:

«Η διδασκαλία του λεξιλογίου στην Ε' και Στ' τάξη του δημοτικού σχολείου σύμφωνα με το ΔΕΕΠΣ και το αναλυτικό πρόγραμμα, σε συσχετισμό με τη διαπολιτισμική εκπαίδευση»

Επιβλέποντες: (Α) Ναπολέων Μήτσης και (Β) Μπενέκος Δημήτριος


 
Βίγκλας Κατελής με θέμα:

«Online Αναγνωστικές Κοινότητες: Μια πρόταση για την καλλιέργεια λογοτεχνικής κουλτούρας με τη χρήση της τεχνολογίας»

Επιβλέποντες/ουσες: (Α) Παπαρούση Μαρίτα και (Β) Κόλλιας Βασίλειος

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Είναι γενικά αποδεκτό ότι ως λαός δε διαβάζουμε πολύ. Κάποιος μπορεί να το επιβεβαιώσει αυτό, τόσο διαισθητικά, όσο και ερευνητικά. Με αφορμή το γεγονός αυτό, η παρούσα εργασία αναφέρεται στο διδακτικό μοντέλο των Αναγνωστικών Κοινοτήτων (Literature Circles) που πιστεύουμε πως μπορεί να βοηθήσει ουσιαστικά στην ανάπτυξη της φιλαναγνωσίας.

Στις ενότητες της εργασίας παρουσιάζονται σφαιρικά και περιεκτικά οι αναγνωστικές κοινότητες, τι είναι, ποιοι οι λόγοι που οδήγησαν στη μεγάλη διάδοση τους, τα βασικά χαρακτηριστικά τους και πώς λειτουργούν. Αναλύεται το θεωρητικό υπόβαθρο και εξετάζεται η συνεισφορά των αναγνωστικών κοινοτήτων στη μαθησιακή διαδικασία. Ακολουθεί μια ανασκόπηση των κυριότερων ερευνών για τις αναγνωστικές κοινότητες. Στη συνέχεια, επιχειρείται το πάντρεμα των αναγνωστικών κοινοτήτων με την τεχνολογία. Εξετάζονται ο ρόλος και η συμβολή της τεχνολογίας και γίνεται αναφορά σε κάποιες έρευνες και παραδείγματα online αναγνωστικών κοινοτήτων.

Τέλος, παρουσιάζεται η πρόταση μας για την εφαρμογή ενός υβριδικού μοντέλου αναγνωστικών κοινοτήτων, που θα υλοποιηθεί τόσο συμβατικά, στο περιβάλλον της τάξης, όσο και σε ηλεκτρονικό περιβάλλον. Γίνεται αναφορά στο ηλεκτρονικό περιβάλλον που θα χρησιμοποιηθεί (Moodle) και περιγράφονται το πλαίσιο σχεδίασης και το υλικό που έχει αναπτυχθεί.


Μπαμπαλιούτας Δημήτριος με θέμα:

«Παραγωγή διδακτικού υλικού για την ανάπτυξη κριτικού οπτικού γραμματισμού μέσα από έντυπα διαφημιστικά κείμενα σε μαθητές/ριες Στ' τάξης Δημοτικού»

Επιβλέποντες/ουσες: (Α) Παπαδοπούλου Μαρία και (Β) Χανιωτάκης Νικόλαος

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Η παρούσα εργασία αποτελεί την αποτύπωση των θεωρητικών αναζητήσεων και προβληματισμών, των πραξιακών ενεργειών και της εφαρμογής, καθώς και των συμπερασμάτων αυτής της σύζευξης και της αλληλοτροφοδότησης, στα πλαίσια της επίτευξης ενός στόχου: της ανάπτυξης κριτικού οπτικού γραμματισμού με βάση έντυπες διαφημίσεις σε μαθητές/τριες ΣΤ΄ Δημοτικού Σχολείου.
Τα τμήματα - κεφάλαια της εργασίας είναι τρία και οι τίτλοι τους, υπό μορφή λογοπαιγνίων, δίνουν «σημειωτικά» το στίγμα του περιεχομένου τους.

Στο πρώτο κεφάλαιο, με τον τίτλο «Θεωρία (Πράξης)», αναπτύσσεται το θεωρητικό πλαίσιο που διέπει το εγχείρημα. Το κεφάλαιο χωρίζεται σε δύο διακριτές υπο-ενότητες. Η πρώτη αφορά στον γραμματισμό και η δεύτερη στη διαφήμιση. Αναλύεται η έννοια του γραμματισμού από τη γέννησή του, περιγράφεται η εξέλιξή του, οι μεταλλάξεις του εξαιτίας της ιστορικότητας και της αλλαγής των κοινωνικών και οικονομικών συνθηκών και τεκμηριώνεται η αδήριτη αναγκαιότητα για έναν γραμματισμό, υπό οποιαδήποτε μορφή, με το στοιχείο της αμφισβήτησης και της κριτικής ως ζωτικό του συστατικό, ιδιαίτερα υπό τις παρούσες κοινωνικοοικονομικές συνθήκες.

Η διαφήμιση, της οποίας η μεταλλασσόμενη ύπαρξη τείνει να καταλάβει τον φαντασιακό μας χώρο, «εποικίζοντας» διαρκώς μεγαλύτερο πεδίο από την κοινωνική σημασιοδότηση και της οποίας οι επιδράσεις στη σημερινή κοινωνική συγκυρία είναι τέτοιες που κατασκευάζουν στάσεις, αξίες, συμπεριφορές και ιδεολογίες και εν τέλει μια «ασύνειδη» συνείδηση, αναλύεται στη δεύτερη υποενότητα. Στο ίδιο κεφάλαιο, γίνεται μια προσπάθεια να συνεχθούν και να συνδεθούν τα δύο αυτά «σημειωτικά» πεδία υπό το πρίσμα της Κοινωνικής Σημειωτικής, που αποτελεί το εργαλείο ανάλυσης και ερμηνείας των Σημείων στην όποια τους έκφανση.

Στο δεύτερο κεφάλαιο, με τίτλο «Πράξη (Θεωρίας)», περιγράφεται ο σχεδιασμός και η εφαρμογή της Διδακτικής Παρέμβασης. Επιχειρείται η δοκιμασία των θεωρητικών αρχών που βαστάζουν τον σχεδιασμό στην βάσανο της Πράξης με τον νου και το βλέμμα στον τελικό σκοπό.

Στο τρίτο κεφάλαιο, τέλος, με τίτλο «Θεώρηση Πράξης (Αποτίμηση)», αναλύονται και ερμηνεύονται τα αποτελέσματα της Διδακτικής Παρέμβασης και με βάση αυτά αποτιμάται το όλο εγχείρημα.
Διεύθυνση Γραμματείας: Αργοναυτών και Φιλελλήνων, νέο κτίριο του παραλιακού συγκροτήματος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας,
4ος όροφος, γραφείο 9. 38221 ΒΟΛΟΣ // Τηλέφωνο: 24210-74881 // Φάξ: 24210-74881 // Email:
primedupg@pre.uth.gr