Πέμπτη 19.07.18 Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 
Forum | Download area | Erasmus | Χρήσιμες συνδέσεις | Επικοινωνία | Αρχική Σελίδα
Εισαγωγή στο ΠΜΣ
Οδηγός σπουδών
Mαθήματα
Διπλωματικές εργασίες
Επιστημονικές δημοσιεύσεις & Ανακοινώσεις
Συνέδρια & Ημερίδες
Ανακοινώσεις συνεδρίων
Πίνακας ανακοινώσεων
Πρόγραμμα ακαδημαϊκού έτους
Έρευνα - Βιβλιοθήκες - Εργαστήρια
Φοιτητές - τριες
Διδάσκοντες - ουσες
Webmail


 

EΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΠΜΣ

Κανονισμός λειτουργίας  |  Aίτηση |  Κατηγορίες υποψηφίων |  ΦΕΚ |  Ύλη εξετάσεων
 
 
Κατηγορίες υποψηφίων
 
Α) Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί, μετά από ανοικτή προκήρυξη και επιλογή, εικοσιτέσσερις (24) πτυχιούχοι ελληνικών ΑΕΙ ή ΤΕΙ ή αντίστοιχων τμημάτων πανεπιστημίων εξωτερικού με σπουδές αναγνωρισμένες ως ισότιμες των ελληνικών ΑΕΙ ή ΤΕΙ, ως εξής:

Α' Κατεύθυνση: α) Απόφοιτοι Παιδαγωγικών Τμημάτων (πλην ΦΠΨ) και β) Απόφοιτοι σχολών Θετικών Επιστημών ή Πολυτεχνικών Σχολών που έχουν παιδαγωγική επάρκεια μετά από φοίτηση στην ΑΣΠΑΙΤΕ ή πρώην ΣΕΛΕΤΕ, συνολικά 12 άτομα.

Β' Κατεύθυνση: α) Απόφοιτοι Παιδαγωγικών Τμημάτων (πλην ΦΠΨ) και β) Απόφοιτοι σχολών Επιστημών του Ανθρώπου (πλην Παιδαγωγικών Τμημάτων), συνολικά 12 άτομα.


Β) Προϋποθέσεις συμμετοχής υποψηφίων στη διαδικασία επιλογής για το ΠΜΣ είναι:

1) καλή γνώση της αγγλικής (επιπέδου τουλάχιστον Lower), πιστοποιούμενη με έγκυρη βεβαίωση/πτυχίο ανεγνωρισμένου οργανισμού ή πτυχίου πανεπιστημίου του εξωτερικού.
2) Η επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών γίνεται από τη ΓΣΕΣ του ΠΤΔΕ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με συνεκτίμηση των κριτηρίων και προϋποθέσεων της παρ. 2 α΄ του άρθρου 12 του Ν. 2083/92 και των ειδικών ρυθμίσεων του Κανονισμού Λειτουργίας του ΠΜΣ, όπως ορίζονται στη συνέχεια.
Διεύθυνση Γραμματείας: Αργοναυτών και Φιλελλήνων, νέο κτίριο του παραλιακού συγκροτήματος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας,
4ος όροφος, γραφείο 9. 38221 ΒΟΛΟΣ // Τηλέφωνο: 24210-74881 // Φάξ: 24210-74881 // Email:
primedupg@pre.uth.gr